Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: TFORTRAVEL ΙΚΕ
Διακριτικός Τίτλος: TFORTRAVEL
Αρ. ΓEΜΗ: 147190801000
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 59-61
Τ.Κ.: 15124
Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Διαχειρίστρια: ΚΟΦΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ, ΤΚ:24005, ΠΕΤΑΛΙΔΙ
Εταίροι: ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΦΟΥ ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κεφάλαιο:  € 5.000