Πρόγραμμα 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2024

Ταξίδια 2024

Το πρόγραμμα ταξιδιών δεν είναι το τελικό και θα εξαρτηθεί από τις δηλώσεις ενδιαφέροντος

Οι επόμενοι προορισμοί θα ανακοινωθούν 1η Μαΐου 2024